Verenigingen

Let op: wetgeving en regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan zijn aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website kan dus achterhaald zijn.

Op het gebied van (woon)boten zijn in de loop der jaren diverse organisaties ontstaan, vaak in de vorm van verenigingen en stichtingen. Soms zijn zij ontstaan uit enthousiasme, bijvoorbeeld om historische schepen te laten voortbestaan. Andere organisaties komen voort uit pure noodzaak vanwege een bedreiging van de woonvorm.

De landelijke organisatie die de belangen van woonbootbewoners behartigt is de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO). De LWO heeft een eigen website.

Een bijzonderheid is dat voor de speciale woonvorm een magazine bestaat, waarin veel informatie verstrekt wordt. Het VLOT Magazine wordt een aantal keren per jaren gratis verzonden naar de adressen van de bewoners van woonboten in Nederland.

Gegevens van de LWO en andere verenigingen zijn te vinden op deze website bij "Belangrijke adressen".

Terug