Kopen en verkopen

Let op: wetgeving en regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan zijn aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website kan dus achterhaald zijn.

 
De woonbotenmarkt is aan veranderingen onderhevig, net als de woningmarkt. Prijzen van woonboten met ligplaatsen zijn afhankelijk van de locatie, de afmetingen en de marktsituatie.

Woonboten worden aangeboden door (meestal gespecialiseerde) makelaars en particulieren. Het verkopen en kopen van woonboten is een specialisme. Vaak zijn er bijzonderheden die voor een leek niet gemakkelijk te zien zijn, die bij een goede afhandeling een belangrijke rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld geldt de drie-dagen-bedenktijd voor woningen niet voor woonboten.

De meeste woonboten hebben een ligplaats die geen eigendom is. De ligplaats en eventueel erbij aanwezige oever is dan gehuurd of er wordt op andere wijze voor het gebruik betaald (bijvoorbeeld in de vorm van precario). De woonboot wordt dan verkocht met recht op het gebruik van de ligplaats. Als de woonboot verkocht wordt doet de verkoper afstand van zijn rechten op het gebruik van de ligplaats en kan de koper het recht op het gebruik van de ligplaats overnemen.

Voor de koper is het van groot belang dat hij/zij onderzoek doet om van de verhuurder (meestal een overheid) bevestiging te krijgen dat hij/zij het gebruik kan voortzetten. Een verkoper heeft een mededelingsplicht, een koper heeft een onderzoeksplicht.

Om het traject goed te laten verlopen is het raadzaam bij verkoop en aankoop een specialist in te schakelen. Gegevens zijn te vinden op deze website bij "Belangrijke adressen".

Een woonboot die zonder ligplaats verkocht wordt, is in het algemeen alleen interessant voor iemand die al een ligplaats ter beschikking heeft. Het vinden van een lege ligplaats is een onbegonnen zaak.

 

Terug