Over woonbotenland

Let op: wetgeving en regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan zijn aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website kan dus achterhaald zijn.

Bezoekers dienen zelf zorg te dragen voor het controleren van de informatie, alvorens er verder gebruik van te maken!

Wie dit (en wat hieronder aangegeven is) niet acceptabel vindt, dient de site niet te bezoeken en niet de informatie daarvan te gebruiken.

Aansprakelijkheid:
De basis van Woonbotenland.nl is op zorgvuldige wijze opgebouwd. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie (mede vanwege aanlevering/plaatsing door derden) onjuist weergegeven wordt, inmiddels achterhaald is, of door gebruikers onjuist geïnterpreteerd wordt. De beheerder en eigenaar van Woonbotenland.nl wijzen bij voorbaat iedere vorm van aansprakelijkheid af.

Beperkt eigen gebruik:
Het is niet toegestaan de informatie van Woonbotenland.nl te gebruiken op andere wijze dan voor beperkt eigen gebruik. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of in de openbaarheid worden gebracht, zonder aantoonbare voortdurende toestemming van de eigenaar en/of beheerder van Woonbotenland.nl.

Doelstelling:
Woonbotenland.nl heeft als doel het uitwisselen van informatie over woonboten en wat met woonboten te maken heeft.

Vraagbaak:
In de Vraagbaak kunnen bezoekers vragen stellen waarop hopelijk andere bezoekers zullen reageren.
De Vraagbaak is niet bedoeld voor commerciële berichten. Indien een bezoeker om gegevens van bedrijven vraagt, zal zoveel mogelijk verwezen worden naar de pagina "Adressen". Indien nieuwe adresgegevens genoemd worden, zullen deze zoveel mogelijk aan de adressenpagina's toegevoegd worden.
Ook is het niet de bedoeling in de Vraagbaak oproepen Te Koop of Te Huur aangeboden/gevraagd te plaatsen. Vragen en reacties die niet binnen de doelstelling van de Vraagbaak passen, kunnen door de beheerder verwijderd worden.

Bezoekers die een vraag plaatsen, kunnen desgewenst over de reacties van anderen een e-mailbericht ontvangen. Zij kunnen dergelijke e-mailberichten echter niet met een e-mailbericht beantwoorden, omdat het e-mailadres van de afzender niet bekend is.

Correct gebruik door bezoekers:
Het is de bedoeling dat bezoekers op correcte wijze gebruik maken van de mogelijkheden van Woonbotenland.nl.

Wellicht ontstaat bij u soms de behoefte u negatief uit te laten over anderen (personen, bedrijven, organisaties). In dat geval is Woonbotenland.nl niet het meest voor de hand liggende medium. Conflicten dienen zoveel mogelijk rechtstreeks tussen de betreffende partijen afgehandeld te worden.
Indien u toch besluit een negatief bericht op Woonbotenland.nl te (laten) plaatsen, houd dan rekening met het volgende!
Om te voorkomen dat aan Woonbotenland.nl of aan derden (bewust of onbewust) schade toegebracht wordt, is het o.a. niet acceptabel dat:
A) Iemand (half) anoniem berichten over anderen schrijft, terwijl die anderen wel algemeen herkenbaar zijn.
B) Een situatie onduidelijk beschreven wordt, zodat de negatieve uitlatingen slechts op een (mogelijk) loze kreet gebaseerd zijn of lijken.
C) Er niet volgens het principe van hoor en wederhoor gewerkt wordt of kan worden.
D) De afzender niet eerst moeite gedaan heeft om de situatie rechtstreeks met de betreffende partij af te handelen.

Communicatie:
De communicatie verloopt bij voorkeur via e-mail. Een telefoonnummer is voor de bezoekers achterwege gelaten, omdat het verwerken van telefonische contacten teveel tijd zou vergen, waardoor een tarief voor particuliere gebruikers noodzakelijk zou zijn. Voor zakelijke adverteerders is telefonisch contact (op verzoek via e-mail) in voorkomende gevallen wel mogelijk.