Woonbootadvocaat online met ligplaatscheck


27-12-2018

vanwege nieuwe wet- en regelgeving

Op de website Woonbootadvocaat.nl is te lezen:

Sinds er op 1 januari 2018 nieuwe wet- en regelgeving voor woonboten is ingegaan, worden er overal in Nederland bestemmingsplannen gewijzigd en aangescherpt. Een aantal gemeenten treedt zelfs actief op tegen niet-vergunde situaties. Daarbij kun je denken aan zaken als illegale ligplaatsen, vlotten en steigers, walgebruik, afwijkende maatvoeringen en het verplaatsen van ligplaatsen.

De website is onderdeel van Habitat Advocaten in Amsterdam, specialist in omgevingsrecht. Sinds kort bieden ze de mogelijkheid een ligplaatscheck te laten doen. Na het nodige uitzoekwerk wordt op heldere wijze een overzicht gegeven van welke juridische (on)mogelijkheden een specifieke ligplaats biedt en waar je op moet letten als eigenaar, bewoner, huurder, potentiële koper of verkoper. Het doel is een reëel beeld te schetsen van de juridische situatie en risico’s. In het geval van risico’s kan aangegeven worden welke eventuele vervolgstappen genomen kunnen worden.

Daarnaast zijn er andere zaken die mogelijk een risico – of juist een kans – vormen voor de rechtspositie van woonbootbewoners. De huurbescherming, het huurprijsherzieningsbeleid voor ligplaatsen in rijkswateren en de actualisatie van huurovereenkomsten voor ligplaatsen in rijkswateren zijn zomaar een paar actuele onderwerpen die genoemd worden als voorbeelden waarvan men last van zou kunnen krijgen. Habitat geeft aan inzicht te kunnen geven in de situatie, zodat je als woonbootbewoner precies weet waar je aan toe bent.

De website: woonbootadvocaat.nl

Nieuws

Bekijk het nieuws archief


Binnenkijken in waterwoning in Woerden

in Cattenbroekerplas

Lees verder...

Arnhemse woonbootbewoners willen wel verhuizen

vanuit de Nieuwe Haven naar Meinerswijk

Lees verder...

Ingewikkelde kwestie ligplaatsen Wergeasterfeart

tussen Wergea en Grou

Lees verder...

Bewoners woonboten Leeuwarden verbijsterd

over woonwijk voor de deur

Lees verder...

Poezenark valt in de prijzen

met 236 kilo kattenvoer

Lees verder...

Drijvende woonwijk Schoonschip laat een duurzame toekomst zien

artikel op nhnieuws

Lees verder...

Provincie speelde oneerlijk spel met woonboten IJmuiden

Volgens SP Noord Holland

Lees verder...