Provincie speelde oneerlijk spel met woonboten IJmuiden


22-12-2018

Volgens SP Noord Holland

Op de website van de Socialistische Partij Noord Holland is te lezen dat naar meing van de SP een oneerlijk spel gespeeld is door de provincie. Dat werd kenbaar gemaakt nadat de Raad van State alle bezwaren van de woonbootbewoners tegen de vergunning voor Windpark Spuisluis afgewezen heeft.

Het geplande windmolenpark is gepland op minder dan 600 meter afstand van de woonboten. Volgens provinciale regels mogen er geen windmolens binnen een afstand van 600 meter van woningen en gevoelige bestemmingen komen. Maar omdat de woonboten er illegaal zouden liggen, geldt de regel niet.

De woonboten liggen er al lange tijd, sommige vanaf 1969. De overheden hebben de berwoners er al die jaren niet op gewezen dat de ligplaatsen niet in het bestemmingsplan opgenomen zijn. In 2017 werd plotseling vanuit de gemeente, Rijkswaterstaat en de provincie actie ondernomen om bij de bewoners duidelijk te maken dat ze er illegaal liggen met hun woonboten. In het verleden zijn er geen ligplaatsvergunningen of ontheffingen afgegeven. Nu trekken de bewoners in de juridische procedure aan het kortste eind.

Lees het bericht op: noord-holland.sp.nl 20/12/2018

Nieuws

Bekijk het nieuws archief


Binnenkijken in waterwoning in Woerden

in Cattenbroekerplas

Lees verder...

Arnhemse woonbootbewoners willen wel verhuizen

vanuit de Nieuwe Haven naar Meinerswijk

Lees verder...

Ingewikkelde kwestie ligplaatsen Wergeasterfeart

tussen Wergea en Grou

Lees verder...

Woonbootadvocaat online met ligplaatscheck

vanwege nieuwe wet- en regelgeving

Lees verder...

Bewoners woonboten Leeuwarden verbijsterd

over woonwijk voor de deur

Lees verder...

Poezenark valt in de prijzen

met 236 kilo kattenvoer

Lees verder...

Drijvende woonwijk Schoonschip laat een duurzame toekomst zien

artikel op nhnieuws

Lees verder...