Faq

Let op:

Wetgeving en regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan zijn aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website kan dus achterhaald zijn.

Bezoekers dienen zelf zorg te dragen voor het controleren van de informatie, alvorens er verder gebruik van te maken.

Vaak gestelde vragen...

Bij het plaatsen van een advertentie wordt de advertentie niet geplaatst of wordt de verbinding verbroken als ik de advertentie wil verzenden, wat doe ik verkeerd?
Waarschijnlijk zijn uw fotobestanden te groot. Verklein deze eerst naar een breedte/hoogte van maximaal 400 pixels voordat u ze gaat uploaden. 

Wat is er sinds 2014 aan de hand met de status "woonboot" en het wettelijk beoordelen daarvan als "bouwwerk"?

In 2014 zijn door een uitspraak van de Raad van State woonboten bouwwerken. Op basis daarvan is de wet- en regelgeving aangepast en is in het algemeen voortaan een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig als ergens een nieuwe woonboot komt.

Hoe kom ik aan een ligplaats voor een woonboot?
In Nederland zijn naar schatting tussen de 10.000 en 11.000 woonboten met legale ligplaatsen. Er komen in het algemeen geen ligplaatsen bij, het beleid van de overheid is het aantal ligplaatsen niet uit te breiden. Het vinden van een ligplaats voor een woonboot is (nagenoeg) onmogelijk. Slechts bij zeer hoge uitzondering lukt het soms nog een plekje te bemachtigen.

Ik heb gehoord dat er toch nieuwe ligplaatsen komen. Klopt dat?
Ja en nee. Het zijn meestal geen nieuwe (losse) ligplaatsen. Incidenteel worden er nieuwe ligplaatsen met bijbehorende woonboten gerealiseerd. Meestal betreft het watervilla's (luxe woonarken).

Ik kan een mooie woonboot zonder ligplaats kopen, die erg goedkoop is. Ik zie overal nog lege plaatsen aan oevers, dus vind ik toch wel een ligplaats (die best wel wat mag kosten)?
Nee, zie ook de vraag "Hoe kom ik aan een ligplaats voor een woonboot". Als je eerst een woonboot koopt zonder ligplaats, kies je de verkeerde volgorde.
De lege plaatsen die je ziet mogen niet als ligplaats gebruikt worden. Een plaats is pas een ligplaats als het gebruik daarvan officieel als zodanig geregeld is. En het beleid in Nederland is streng en al vele tientallen jaren erop gericht geen toename van het aantal ligplaatsen toe te staan.  

Is het kopen van een wrak met (recht op) ligplaats een goed idee?
Het kopen van een oude woonboot met ligplaatsvergunning is mogelijk. De prijzen zijn echter grotendeels gebaseerd op de waarde inclusief (recht op) ligplaats, zodat je voor een dergelijk object relatief veel betaalt.
Tip 1: Informeer vooraf bij de ligplaatsverhuurder (meestal een overheidsinstantie) naar de vervangingsmogelijkheden (maximale maten en dergelijke) van de bestaande woonboot.
Tip 2: Informeer vooraf over de mogelijkheden tot verwijderen van de oude woonboot. Een woonboot zonder ligplaats brengt meestal weinig tot niets op. Een oude en/of slechte woonboot zal dus wellicht gesloopt moeten worden. Als er asbest (b.v. in oude Eternit wandbekleding) of betonnen ballast in een stalen casco aanwezig is, kan dat aardig prijzig worden.

Mag ik in een boot in een jachthaven permanent wonen?
Dat is afhankelijk van o.a. het (gemeentelijke) bestemmingsplan. Daarin moet de betreffende locatie de bestemming "wonen" hebben. Meestal zal dat niet het geval zijn, maar zal de bestemming "recreatie" zijn.
In de praktijk worden soms schepen in jachthavens wel bewoond, terwijl dat formeel niet toegestaan is. Of dat goed gaat, hangt o.a. af van de medewerking van de eigenaar/beheerder van de jachthaven.
Aandachtspunten bij "illegale" bewoning van een (recreatie)schip:
- Het adres van de bewoner (waar staat hij/zij ingeschreven bij een gemeente?). Dat zal een adres van een woning elders moeten zijn. Sommige instanties accepteren geen postbusadres.
- Financiering van een schip dat formeel dienst doet als recreatieschip zal niet mogelijk zijn onder dezelfde gunstige voorwaarden als bij een woonboot met vaste ligplaats. Daarbij is voor een recreatieschip renteaftrek bij de belasting niet mogelijk.

Heeft de overheid woonbootbeleid goed landelijk geregeld?
Nee, dit is grotendeels gedecentraliseerd. Begin jaren ’90 werd gedacht dat regelingen omtrent woonschepen op gemeentelijk niveau correct opgenomen zouden worden in verordeningen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft destijds een model(woonschepen)verordening opgesteld, die door gemeentes gebruikt zou kunnen worden. In de praktijk blijkt dit niet op de verwachte manier te gebeuren. Destijds stelde staatssecretaris Tommel dat de overheid zich als een nette verhuurder van ligplaatsen dient te gedragen.

Heb je op een woonboot recht op huurbescherming?
Nee, de huurder van een woonboot heeft geen recht op huurbescherming. Ook de huurder van een ligplaats heeft geen recht op huurbescherming.

Heb je met een woonboot recht op huursubsidie/huurtoeslag?
Nee voor een gehuurde woonboot (of deel daarvan) of ligplaats krijg je niet (of niet zomaar) de voor huurwoningen gebruikelijke huurtoeslag.

Is een woonboot onroerend goed?
Nee, een woonboot is roerend goed (of: een roerende zaak).
Een misverstand is dat een woonboot onroerend zou zijn als hij is ingeschreven bij het kadaster. Woonboten kunnen bij het kadaster ingeschreven worden, bijvoorbeeld als een hypotheek gewenst is. Men spreekt dan van "registergoed", omdat de woonboot dan ingeschreven is in het scheepsregister.
Overigens is de inschrijving in het scheepsregister gekoppeld aan de (woon)boot en niet aan een ligplaatslocatie.

Wordt een woonboot wel eens beschouwd als onroerend goed?
Ja, een woonboot wordt wel eens gelijk gesteld aan onroerend goed. Dat staat echter los van het letterlijk of juridisch onroerend zijn.
Een voorbeeld is de bijtelling bij de inkomstenbelasting. Net als bij een huis heb je ook bij een woonboot te maken met het Eigenwoningforfait. Er moet dan een bedrag bijgeteld worden, gebaseerd op de waarde van de woning (huis of woonboot). De woonboot wordt dan niet letterlijk beschouwd als onroerend, maar wordt op dit punt wel gelijk behandeld. De hantering van het begrip WOZ-waarde (WOZ = Wet Waardering Onroerende Zaken) is daarbij formeel niet juist, maar wordt in de volksmond ook wel voor woonboten zo genoemd. Formeel betreft het de waarde in het economisch verkeer.

Is bij de verkoop/eigendomsoverdracht van een woonboot overdrachtsbelasting betaald te worden?Nee, over de waarde van een woonboot (roerende zaak) met recht op gebruik van een ligplaats hoeft in het algemeen geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Indien de ligplaats en/of oever eigendom is, dient over de waarde daarvan wel overdrachtsbelasting betaald te worden.

Geldt voor een woonboot ook de wettelijke bedenktijd van drie dagen bij aankoop?
Nee, deze bedenktijd geldt voor onroerende zaken en (dus) niet voor woonboten. Destijds is dit specifiek aangegeven in de tekst: "De eisen van de schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen gelden ook voor de koop van vakantiewoningen, maar niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. Deze eisen gelden voorts niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling ten overstaan van een notaris."

Kun je voor een woonboot Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen?

Nee, voor een woonboot is geen NHG mogelijk.


Is een energielabel verplicht voor een woonboot?

Nee, voor een woonboot is een energielabel niet verplicht. De laatst bekende informatie is dat het energielabel verplicht is voor alle gebouwen, met uitzondering van onder meer woonboten. Maar dat het juridisch niet houdbaar blijkt woonboten vrij te stellen van de energielabelplicht, dat er onderzoek komt hoe de labelplicht voor deze woningcategorie geregeld moet worden. Niet bekend is wanneer de labelplicht voor woonboten er komt en of dit ook met terugwerkende kracht zou moeten.