Verzekeren

Let op: wetgeving en regelgeving en de uitleg en toepassing daarvan zijn aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website kan dus achterhaald zijn.

Een huis kan niet zinken en een woonboot wel. Dat is in het kort de reden waarom het verzekeren van een woonboot een (duurder) specialisme is. De kosten van met name het na zinken weer boven water halen van de woonboot kunnen erg hoog zijn.

Voor een huis zal in het algemeen een verzekering afgesloten worden op basis van herbouwwaarde, als het huis totaal verloren gaat kun je niet zomaar ergens anders een huis kopen en het op je adres plaatsen. Dan blijft er niets anders over dan het huis opnieuw te bouwen. Voor een woonboot kan dat in theorie anders zijn, je zou bij totaalverlies ergens een bestaande woonboot kunnen kopen en die op je ligplaats kunnen neerleggen. Dan zou dus het verzekeren van je woonboot op basis van dagwaarde voldoende zijn. In de praktijk zal dat meestal niet werken, woonboten zijn op basis van maatwerk gebouwd en zullen net als huizen opnieuw gebouwd worden. Dan is verzekeren op basis van herbouwwaarde nodig.

Het verzekeren van een woonboot is een specialisme. door een aantal verzekeraars in het land wordt een specifieke woonbootverzekering aangeboden. Gegevens zijn te vinden op deze website bij "Belangrijke adressen".

Een bijzonderheid is het transport van woonboten. Bij het slepen van woonboten is de sleper bijna nooit aansprakelijk als er iets fout gaat. Indien hij vaart onder sleepcondities (algemene sleepconditiën), is hij slechts zeer beperkt aansprakelijk. De eigenaar van het gesleepte schip zal als het ware de sleper vrijwaren wanneer schade ontstaat, zelfs als er sprake is van schuld of nalatigheid van de sleper.
Voor veel mensen is het onlogisch (maar toch de realiteit) dat de eigenaar van de gesleepte woonboot opdraait voor schade die door de sleper veroorzaakt is. Het slepen kan meestal verzekerd worden (als het slepen gemeld wordt) bij de gespecialiseerde verzekeraar waar de woonboot verzekerd is.

 

Terug