Aangifte Inkomstenbelasting

Met het nieuwe belastingstelsel (vanaf 2001) ontstonden wijzigingen in de situatie voor eigenaren van woonboten. In grote lijnen komt het erop neer dat de situatie op het punt van de eigen (drijvende) woning gelijk getrokken wordt met die van woningen op de wal.
Voor de aangifte inkomstenbelasting is het begrip "Eigen woning forfait" van belang, vergelijkbaar met wat vroeger het huurwaardeforfait was. Eenvoudig gesteld, moet de eigenaar van een woonboot die dient als hoofdverblijf op een vaste ligplaats (net als de eigenaar van een woonhuis) een bedrag aan belasting betalen, gerelateerd aan de waarde van de woonboot.

Hiervoor dient men uit te gaan van de waarde in het economische verkeer. Dit is het bedrag dat de woonboot zou opbrengen als deze verkocht zou worden (de vrije verkoopprijs). Voor huizen geldt hiervoor de WOZ-waarde (WOZ=Wet Waardering Onroerende Zaken).

Eerder is al verschil van mening ontstaan over het vaststellen van deze waarde voor woonboten. Sommigen menen dat hiervoor de waarde van de "losse" woonboot als uitgangspunt genomen moet worden. Immers, meestal is slechts de woonboot het eigendom van de eigenaar, en veelal niet de ligplaats.
Anderen zijn van mening dat de totale waarde, dus woonboot inclusief ligplaats(vergunning) aangehouden dient te worden.

Soms kan deze waarde gehaald worden uit de beschikking van een gemeente die Roerend Zaak Belasting (ook wel Roerende Ruimte Belasting) heft over de woonboot. Deze is vergelijkbaar met de Onroerend Zaak Belasting (voorheen Onroerend Goed Belasting) voor huizen op de wal.
Een gemeente bepaalt zelf of zij deze vorm van (Roerend Zaak)belasting laat betalen.
Het bedrag van te betalen RZB is afhankelijk van de waarde van de woonboot, die dan bepaald (getaxeerd) wordt door de gemeente, die ook hier meestal aangeduid wordt als WOZ-waarde. De eigenaar van de woonboot zou deze waarde kunnen gebruiken voor zijn of haar aangifte inkomstenbelasting.

Indien u de waarde in het economisch verkeer wilt vaststellen, is niet duidelijk of (en in welke situaties) u de waarde met of zonder ligplaats(gebruik) dient te gebruiken.
Bijvoorbeeld was over de aangifte 2007 op de site van de belastingdienst en de site wozinformatie.nl (van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) te lezen:

"In bepaalde gevallen krijgt u geen WOZ-beschikking, bijvoorbeeld als het om een woning in het buitenland gaat of als u een woonboot hebt. Dan moet u uitgaan van de waarde van de woning in het economische verkeer op 1 januari 2005. Woonde u in een woonboot en hebt u een beschikking van de gemeente ontvangen voor de roerendewoonruimtebelasting? Dan kunt u de waarde gebruiken die op deze beschikking staat."

In 2002 werd vanwege het nieuwe belastingstelsel op Woonbootplaza een tekst gepubliceerd, die destijds (na telefonische mededelingen van diverse medewerkers van de belastingtelefoon) schriftelijk per fax was goedgekeurd door de Belastingdienst Particulieren Utrecht. Daarin werd op dat punt op 27 februari 2002 aangegeven:

"BELASTINGAANGIFTE 2001: DE WAARDE VAN UW WOONBOOT.

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2001 krijgt u te maken met het begrip "eigenwoningforfait". Vanaf 1 januari 2001 vallen ook woonboten onder deze regeling, indien ze als hoofdverblijf in gebruik zijn op een vaste ligplaats.
Voor het bepalen van het bedrag van het eigenwoningforfait, dient de WOZ-waarde van de woning als uitgangspunt (WOZ is wet waardering onroerende zaken). Een woonboot is letterlijk een roerende zaak.
Echter formeel worden woonboten in dergelijke situaties vaak gelijk getrokken met onroerende zaken. Ook in dat geval geeft uw gemeente de geschatte waarde op via de zgn. WOZ beschikking. Als uw woonboot (die een vaste ligplaats heeft en als hoofdverblijf dient) door uw gemeente als roerend wordt beschouwd, heeft de gemeente een mogelijkheid een "roerenderuimteheffing" op te leggen. Ook in dat geval geeft een gemeente een geschatte waarde weer. Deze waarde kunt u als uitgangspunt gebruiken voor het bepalen van de waarde van het eigenwoningforfait.
Indien de waarde van uw woonboot niet bepaald is, kunt u b.v. de verzekerde waarde als alternatief voor de WOZ waarde gebruiken, mits deze overeenkomt met "de vrije verkoopprijs" op 1-1-1999.
"

Hier wordt in het midden gelaten of dit de vrije verkoopprijs met of zonder ligplaats(gebruik) is. De verzekerde waarde is in het algemeen de waarde van de woonboot zonder ligplaats.

De volledige tekst is in onderstaande afbeelding weergegeven. Let op: of dit bericht bruikbaar is, hangt af van ondermeer de individuele situatie en de wijze waarop in het betreffende district ermee omgegaan wordt. Raadpleeg uw belastingadviseur.Terug | Top
http://www.woonboot.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL
http://www.waterdetector.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.bootklussers.nlhttp://www.wonen-op-water.nl
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Vraagbaak


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten